Category Archives: Kisah Ulama salaf

Kisah Budak yang Lebih Mulia dari Seorang Khalifah

Kisah Budak yang Lebih Mulia dari Seorang Khalifah
Ilmu akan mengantarkan pemiliknya kepada derajat yang tidak dimiliki para pemilik harta, bahkan para raja dan khalifah sekalipun. Syahdan, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (raja tertinggi dimuka bumi) mengajak kedua putranya menemui seseorang, seorang tua Habsyi (Ethiopia) berkulit hitam, keriting rambutnya dan pesek hidungnya, beliau duduk laksanan burung gagak yang berwarna hitam. Sang Khalifah mencari orang tua tersebut dan didapatinya sedang  Read More ... »

Kisah Imam Syafi’i yang Menakjubkan

Kisah Imam Syafi’i yang Menakjubkan
Imam Syafi’i dikenal sebagai gurunya Imam Ahmad. Kaum muslimin mengenal Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama hadist besar yang jenius di zaman itu. Suatu ketika Imam Syafi’i berniat hendak menziarahi kediaman Imam Ahmad, mendengar berita itu, maka berkumpullah murid-murid Imam Ahmad hendak mengetahui bagaimana sosok seorang guru dari Imam Ahmad yang muridnya saja begitu hebat, bagaimana lagi gurunya? Ketika Imam Syafi’i telah sampai  Read More ... »

Sepenggal Kisah Kehidupan Umar bin Khattab

Sepenggal Kisah Kehidupan Umar bin Khattab
Di suatu malam Amirul Mu’minin Umar bin Khottob sedang berkeliling di sekitar kota madinah untuk mengetahui lebih dekat kondisi rakyatnya, tiba-tiba beliau melihat sebuah kemah yang sebelumnya beliau belum lihat ! maka beliau pergi ke arah kemah tersebut untuk mengetahui keadaannya, ketika sampai di dekat kemah tersebut beliau mendengar suara rintihan, bertambahlah rasa sedihnya ! Kemudian beliau memangil pemilik kemah tersebut maka keluarlah seorang  Read More ... »

Kecerdasan Imam Abu Hanifah rahimahulloh

Kecerdasan Imam Abu Hanifah rahimahulloh
Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang ulama pendiri Madzhab Hanafi. Beliau dikenal cerdas dan piawai dalam menyampaikan suatu pendapat, serta pandai dalam berdebat. Salah satu bukti kepiawaian beliau dalam menyampaikan pendapat adalah pengakuan dari muridnya, Imam Malik bin Anas yang juga seorang ulama pendiri Madzhab Maliki. Suatu ketika Abu Hanifah menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar,  Read More ... »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better